polskienglish

1% dla Szkoły Podstawowej "Uczeń"

Zachęcamy Państwa do wpłacania na rzecz naszej szkoły 1% podatku PIT.

Pieniądze, które wpłyną z tego tytułu na nasze konto zostaną wykorzystane na zakup niezbędnych pomocy naukowych. W zeszłych latach z 1% udało się nam wyposażyć szkołę w rzutniki multimedialnych oraz inne pomoce dydaktyczne.

Aby wpłacić pieniądze na rzecz ChSPUczeń, należy w odpowiednich rubrykach druków PIT wpisać: Nazwa OPP- STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA

Numer KRS - 0000052078
Wnioskowana kwota - wpisać wartość możliwego odpisu
Wyrażam zgodę - zaznaczyć, lub nie, zgodę na przekazanie danych osobowych OPP
Cel szczegółowy - Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń" w Krakowie

User Login