ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Angelika Dyba

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasę 5