ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Anna Kuźnik

Dyrektor Szkoły
E-mail: anna.kuznik@uczen.org.pl