ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Anna Zięba-Pennetta

Wychowawca klasy 6, j. angielski