ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Danuta Jaje

Wicedyrektor szkoły, Matematyka