ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Dominika Rek

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasę 6