ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Joanna Podbielska

p.o. Dyrektor szkoły