ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Kamil Ozimek

Informatyka, Technika