ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Leszek Galica

Szermierka