ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Małgorzata Gole

Oddział przedszkolny, nauczyciel współorganizujący zajęcia, psycholog