ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Monika Rzepecka

Nauczyciel współorganizujący zajęcia, wychowawca świetlicy