ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Natalia Wesołowska

Wychowawca klasy 6, j. polski