ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Paulina Sienniak

Nauczyciel wspom. klasę 2