ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Przemysław Iskra

Wychowawca klasy 1