ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Teresa Gacek

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasę 3