ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Violetta Kędzior

Wychowawca klasy 2, j. angielski