ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Agata Grochowicz

Wicedyrektor Szkoły Wychowawca klasy 8, Geografia