ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Agata Rysiewicz

Wychowawca klasy 2, Historia, Wiedza i Społeczeństwo