ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Danuta
Jaje

Dyrektor szkoły, Matematyka