ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Danuta Jaje

Wychowawca klasy 4, Matematyka