ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Przemysław Iskra

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasę 3