ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
Joanna Podbielska

Joanna Podbielska

Nauczyciel wspomagający klasę 2
Monika Dyba

Monika Dyba

Sekretariat
Danuta Jaje

Danuta Jaje

Wychowawca klasy 4, Matematyka
Monika Rzepecka

Monika Rzepecka

Kierownik Świetlicy
Anna Kuźnik

Anna Kuźnik

Dyrektor Szkoły
Agata Grochowicz

Agata Grochowicz

Wicedyrektor Szkoły Wychowawca klasy 8, Geografia