ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
Joanna Podbielska

Joanna Podbielska

Nauczyciel wspomagający klasę 2
Danuta Jaje

Danuta Jaje

Wychowawca klasy 4, Matematyka
Magdalena Zawora

Magdalena Zawora

Nauczyciel wspomagający klasę 7
Agata Grochowicz

Agata Grochowicz

Wicedyrektor Szkoły Wychowawca klasy 8, Geografia
Anna Charzewska

Anna Charzewska

Nauczyciel wspomagający klasę 3
Natalia Wesołowska

Natalia Wesołowska

Wychowawca klasy 7, j. polski
Dominika Rek

Dominika Rek

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasę 6
Angelika Dyba

Angelika Dyba

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasę 5
Agata Rysiewicz

Agata Rysiewicz

Wychowawca klasy 2, Historia, Wiedza i Społeczeństwo
Teresa Gacek

Teresa Gacek

Wychowawca klasy 1