ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Małgorzata Golec

Oddział przedszkolny, nauczyciel współorganizujący zajęcia, psycholog