ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
Monika Dyba

Monika Dyba

Sekretariat
Monika Rzepecka

Monika Rzepecka

Kierownik Świetlicy
Anna Kuźnik

Anna Kuźnik

Dyrektor Szkoły
Agata Grochowicz

Agata Grochowicz

Wicedyrektor Szkoły Wychowawca klasy 8, Geografia